Skład Rady i Zarządu Osiedla (od dn. 15.04.2016 r.) na kadencję 2016-2020

1.    Janusz Matysek – Przewodniczący
2.    Sławomir Winiarski – członek zarządu
3.    Robert Ciuraj – członek zarządu
4.    Agnieszka Korzeniewska – członek zarządu
5.    Michał Czajkowski – członek zarządu
6.    Halina Brzoskowska
7.    Grażyna Bednarska
8.    Iwona Haratym
9.    Iwona Paszkiewicz
10.    Włodzimierz Wójcik
11.    Zofia Pieczywek
12.    Karol Gruszecki
13.    Jadwiga Tabor
14.    Janusz Kotasz
15.    Anna Bielawska