Zapraszamy na konsultacje podsumowujące projekt

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łęcznej na konsultacje społeczne podsumowujące projekt „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”, w którym jako partner uczestniczyła Gmina Łęczna. Szczególnie zależy nam na obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miejskiej, mieszkańców Starego Miasta i członków Rady Osiedla Stare Miasto.

Przypominamy, że w ramach tego projektu nasze miasto wykonało kompletną dokumentację techniczną rewaloryzacji Rynku II z przyległymi ulicami oraz dokumentację rewaloryzacji kamienicy przy ulicy Rynek II 19.

Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy Placu Kościuszki 22 o godzinie 9.00.

Na spotkaniu będzie można zapoznać się z efektem prac projektantów i obejrzeć wizualizacje przestrzeni Starego Miasta po rewitalizacji. Pracownicy Urzędu Miejskiego udzielą informacji na temat kosztu wykonanej dokumentacji oraz przewidywanych kosztów rewitalizacji.

Celem ostatniego spotkania konsultacyjnego będzie zbadanie i ocena, w jakim stopniu wykorzystane zostały pomysły mieszkańców wyrażone w konsultacjach prowadzonych na potrzeby projektu w 2014 r. Będzie można także wyrazić swoją opinię i oczekiwania na temat rewitalizacji Starego Miasta.